It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Osmanlı İmparatorluğunda Mobilya

Yazar admin 25/09/2018 0 Yorumlar

 

Prof. Önder Küçükerman

Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı

OsmanlI İmparatorluğu Dönemi'nde Mobilya Tasarımındaki Değişimler ve 1860'larda İstanbul'da “Mobilya Sanatı” Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı “mobilya” değişimleri değerlendirilmesi açısından, 1890'lı yıllarda İstanbul'da bulunmuş olan, Fransız dekoratörü Prétextât Lecomte'nin gözlemleri, iki yönden önem taşımaktadır. Birincisi, kendisi de bir sanatçı olduğu için, Avrupa'daki Sanayi Devrimi'nin yenilikleri karşısında gerileyen Osmanlı sanatçısının durumunun gerçekten üzülmesidir. İkincisi ise, yine Sanayi Devrimi'nin içinden gelen birisi olması nedeniyle, Osmanlı üreticisinin geleneksel değerlerinin desteklenmesi durumunda, gelecekte başarılı olunabileceğini çok iyi hissetmiş olmasıdır. Nitekim bu noktaları, kendisinin notlarında da açıklıkla izleyebiliyoruz.(1)
...Şark'lı sanatçıların yaptıkları işe kazandırdıkları mükemmellik karşısında hayranlık içinde kalmamak imkansızdır. Şunu da ekleyeyim ki, dekorasyon amacıyla yaratılan bu eşyalar yerine konduktan sonra yaşar ve hayatiyetleriyle de göz kamaştırır. Öyle ki onları o yerden söküp atmak bir cinayettir, süslerinden yoksun kalan yerlerin görünümü yıkıcıdır. Komşu pano onun yoksulluğundan ötürü insanları suçlar ve siz, işlemediğiniz bir suçun, bu boşluğun karşısında acı duyarsınız... Sedefli iskemle, İstanbul'da en çok imal edilen ufak mobilyadır. Bunlar Avrupa’da çok revaç görmektedir...
...Şimdi gelelim Şark'ın dekoratif sanatının en zengin imkanına. Mozaik, gömme süs ve Türk kakmacılığı... Bu türde süslere sahip olmayan çok az camiiye rastlanır. Genellikle minberler, panolar ve yuvarlak frizler mozaik marköteri ve enkrüstasyonla çalışılmıştır. Arap denen stilde desen, sedefi fildişi, kemik veya madeni kakmalara yuva olacak şekilde işlenmiştir. Bu oyma ve yuvalar gül bezekler, yıldızlar, çokgenler veya geometrik şekiller ve çizgiler şeklinde oyulmuştur. Bu zengin desenler bir de kakmalarla bezendi mi, göz kamaştırıcı olmaktadır. “İstanbul Sanayi Mektebi” İçindeki Mobilya Fabrikası
1867 yılında kurulan “İstanbul Sanayi Mektebi’’nin kuruluş nedeni, genel olarak yeni sanayi alanlarına uygun ve yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasıydı.

Mazello

 

Yorum Yaz